Behandling og priser

Tannlegene har lang erfaring med engstelige pasienter.

De pasientene som ønsker tannbleking kan få dette utført på klinikken eller får med utstyr til å gjøre dette hjemme.

Vi utfører laserstøttet tannbehandling.

Vi oppdaterer våre fagkunnskaper kontinuerlig.

Spesielle tilfeller blir henvist til dertil egnede spesialister slik at pasientene får den optimale hjelpen.

PRISPORTAL

NB!
Prisene nedenfor er fra 2015. Nye oppdaterte priser kommer snart.

Tannbehandlingstakster gjelder fra 29.01.2015

Konsultasjon kr 490,-

Anestesi kr. 140,-

Generelle tjenester kr 1790,-

Konserverende behandling

Tannfarget fylling – 1 flate kr 650,-

Tannfarget fylling – 2 flater kr 1000,-

Tannfarget fylling – 3 flater kr 1280,-

Tannfarget fylling – 4 flater kr 1280,-

Stiftforankring pr. stift kr 360,-

Midlertidig fylling kr 390,-

Annen fyllingsterapi – pr. time kr 1790,-

All endodontisk behandling pr. time kr 1800,-

Behandling med fast protetikk – eks. tanntekniske utg.

Gull/porselensinnlegg/skallfasetter – 3 flater kr 2900,-

Helkrone kr 3200,-

Tillegg pr. mellom- og ekstensjonsledd ved broarbeider kr. 1900,-

Etsebro kr. 2150,-

Stiftforankring/støpt konus eks. tanntekniker kr. 1290,-

Implantatbasert krone/pilar i bro (inkl. etterkontroll og tekn.) kr. 10 800,-

Mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbaserte broer og tekn kr. 4800,-

Øvrige arbeider i forbindelse med fast protetikk pr. time kr. 1790,-

Implantatarbeider inkluderer tekniske arbeider

Avtagbare proteser

Hel over- eller underkjeveprotese kr. 3500,-

 Helsett kr. 6500,-

Partiell protese – støpt skjelett kr. 3490,-

Trådklammerprotese kr. 2900,-

Rebasering kr. 1200,-

Tannteknisk honorar tillegges takstene

Kirurgisk og oralmedisinsk behandling

Ukomplisert ekstraksjon av tann kr. 760,-

Ytterligere ukomplisert ekstraksjon i samme kjeveregion kr. 450,-

Øvrig oralmedisinsk og kirurgisk behandling pr. time kr. 2220,-

 

Øvrige behandlinger

Studiemodeller pr. kjeve kr 480,-

Bittskinne, tannbeskytter kr. 1050,-

Pasientfoto pr. bilde kr. 100,-

Bleiking av tenner på klinikk kr. 2700,-

Røntgenbilde pr. bilde kr. 100,-

OPG kr. 680,-

Kostnadene til annen behandling som ikke er oppført på listen, vil tannlegen informere om. Behandling som varer inntil 10 minutter, blir debitert med kr. 250,-. Behandling som varer utover 10 minutter, blir debitert pr. påbegynt 5 minutter. Dette tilsvarer kr 150,-.

Honorarene for stykkprisbasert behandling er differensiert på grunn av forskjellig vanskelighetsgrad på enkelte arbeider. Den siste taksten skal normalt brukes.

Pasienter som uteblir til avtalt time debiteres med pr. 30 minutt med kr. 500,-.

Tilkalling mellom kl. 18.00 og kl. 07.30, økes honoraret med 75 %.